Origami Nedir?

Origami Japonca oru (katlama) ve Gami (kağıt) sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuş Katlamış Kağıt anlamına gelen bir Japon katlama sanatıdır.

Origami Türleri Nelerdir?

Origami kendi içinde temelde 3 kısma ayrılır.

 1. Klasik Origami : Tek parça kağıdın kesme ve yapıştırma işlemi yapılmadan sadece katlama ile figür yapılmasıdır.
 2. Modüler Origami : Tek parça kağıttan 3 boyutlu Geomtrik bir şekil oluşturulması ve aynı şekilde yapılan bir çok geometrik şeklin birleştirilmesi ile oluşturulan figürlerdir. Kullanılan figürlerin sayısının sınırı yoktur.
 3. Krigami : Klasik origamiden farklı olarak figürlerde kesme işlemi yapılabilir. Kağıt kesme sanatıdır.

Origaminin temelde bu 3 türü varmış gibi görünse de sonradan ortaya çıkan Mimari Origami, Pop-Up Origami ve Islak Katlama Origami gibi farklı türleri de vardır.

Origaminin Tarihçesi :

Günümüzde ORİGAMİ adı ile bilinen kağıt katlama sanatının başlangıçtaki adı ORİKATA idi origami tarihini 2 sınıfa ayırıp incelemek daha doğru olacaktır

 1. HENİAN DÖNEMİ : 794 – 1185 arası origami bir statü sembolüde denilebilir kağıdın pahalı ve lüks bir araç olması sebebi ile samuraylar birbirlerine hediye olarak origami verirlerdi örnek olarak kağıdın çiçek olarak katlandığı NOSHİ verilebilir. Ayrıca budist rahipler tapınaklarını süslemek için çeşitli origami figürleri kullanmışlardır.
 2. Muramachi Döneminde : (1338–1573) origaminin halk arasında yayıldığı dönemdir samuraylar ve halk ayrı okullara gider branşlarına göre ayrı eğitim alırlardı samurayların gittiği ISE okulunda origami dersleri verilmekteydi fakat bu dönemde normal halkın gittiği Ogasawara origami okullarıda bulunmaktadır tabii bunda kağıdın ucuzlaması ve daha geniş bir alanda kullanılmasınında etkisi büyüktür. Origami sanatı yazılı bir kaynak olmadan babadan oğula aktarılmıştır. İlk yazılı kaynaklar Edo Dönemine (1603–1867) ait olup bunlar 1797’de yazılan Senbaorizuru Orikata (1000 turna katlama) ve 1845’te yazılan Kan No Mado’dur. Müslümanlarda origami ile ilgilenmişlerdir fakat islamda hayvan ve insan motfleri günah sayıldığı için geometri şekillerle ve desenlerle uğraşmışlardır. Müslümanlar ispanyayı fethettikleri zaman avrupa origamiyi tanımış oldu. Müslümanlar arasında pek rağbet görmeyen origami ispanyollar tarafından çok sevilmiştir kültürlerinin bir parçası olmuştur. Halen varlığını sürdüren avrupanın ilk origami okulu UNAMUO Miguel Unamuno tarafından açılmıştır.

Origami Temel Katlama Teknikleri Nelerdir?

Origami hakkında yazılan çoğu yazılar ve kitaplar modellerinin yapımında kullanılan temel tekniklerle başlar. Bunlar temel diagramları içerir; dağ katlaması, vadi katlaması, ters katlama gibi… Ayrıca çeşitli modellerin yapımında kullanılan, standart isimli kaideler vardır.  Mesela kuş kaidesi, kanat çırpan kuş yapımında orta aşamalardan biridir.

Bu teknikler origami ugulamalarında katlama yaparken size yardımcı olacak, origami uygulamalarında çok karşılaşacağınız tekniklerdir.

 • Düzey 1 Katlama Teknikleri : Düzey 1 Katlama teknikleri Pureland Origami (Basitleştirilmiş Origami) olarak da bilinir ve iki basit katlama tekniğinden oluşur.
   1. Tepe Katlama
   2. Vadi Katlama

 • Düzey 2 Katlama Teknikleri : Düzey 2 katlama teknikleri aynı zamanda tepe ve vadi katlamalarını da gerektirir. 3 adet teknikten oluşur.
   1. İçine Doğru Katlama Tekniği
   2. Dışına Doğru Katlama Tekniği
   3. Aç ve Bastır Katlama Tekniği

 • Düzey 3 Katlama Teknikleri : Düzey 3 katlama teknikleri yukarıda verilen katlama tekniklerinin kombinasyonunu gerektirir. Temelde 5 adet katlama tekniğinden oluşur.
   1. Tavşan Kulağı Katlama Tekniği
   2. İkili Tavşan Kulağı Katlama Tekniği
   3. Pırlanta Katlama Tekniği
   4. Geriye ve Öne İçine Çöktürerek Katlama Tekniği
   5. Geriye Dışına Çöktürerek Katlama tekniği

 • Düzey 4 Katlama Teknikleri : Bu Düzey katlamalar yukarıdaki katlamaların daha gelişmiş uygulamalarıdır. Örneğin Batık Katlama Tekniği gibi.

 • Diğer Katlama Teknikleri : 

 

Origami Diyagramları Nelerdir?

Origami tarifleri kullanılan tekniklerle anlatılırken özelikle de resimlerle yapılan tarifler ve açıklamalarda tarifin kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla bazı diyagramlar kullanılır. Origamide kullanılan evrensel semboller aşağıda açıklanmıştır.

 

 

KAYNAKLAR :