Anne ve babaların çocukları ile beraber, öğretmenlerin de öğrencileri ile beraber kolayca hazırlayıp uygulayabilecekleri, hem eğlenmelerini...